POZIV: JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE


Pozivaju se predstavnici udruženja mladih, kao i svi zainteresirani na području općine Bužim na javnu raspravu o Strategiji prema mladima Unsko-sanskog kantona 2016-2020, koju organizira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona dana 04.08.2017.godine u Sali općine Bužim sa početkom u 12:00 sati.

Strategija prema mladima Unsko-sanskog kantona