SAZIV ZA III VANREDNU SJEDNICU VII SAZIVA OPĆINSKOG VIJEĆA


Treća vanredna sjednica VII saziva Općinskog vijeća općine Bužim,  održat će se, dana 25.08.2017. godine (petak) u Vijećnici – Mala sala  JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Bužim, sa početkom u 10:00 sati, za koju je planiran slijedeći dnevni red:

  1. Pitanje vijećnika i odgovori na ista;
  2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, izgradnja bušotine B-4 na izvorištu „Musići“;
  3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o investiciji izgradnje bušotine – bunara u Musićima;
  4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli i načinu utroška planiranih sredstva za kapitalne izdatke u budžetu općine Bužim za 2017. godinu;
  5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prava korištenja nekretnina i objekata vodovoda „Pivnice“;
  6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Bužim;
  7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad Bužim;
  8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Centar za kulturu sport i informisanje Bužim;
  9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JU Centar za kulturu sport i informisanje Bužim;
  10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje reguliranih organa u javnim ustanovama;