Naslovnica Bosna i Hercegovina Počela kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

Počela kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

13

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH, kazala je da su svi oblici nasilja prema ženama i djevojčicama prepreka ostvarivanju rodne ravnopravnosti i društvenom razvoju

Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u Bosni i Hercegovini fokus je ovogodišnje kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja je počela u Sarajevu i trajat će do 9. decembra.

Pod motom #neznačine i #prepoznajidjeluj kampanju provodi UN Women, uz podršku Švedske, i u saradnji sa partnerima, s ciljem podizanja svijesti građana i građanki o različitim oblicima seksualnog nasilja i uznemiravanja poput uhođenja, uznemiravanja u javnom prostoru i silovanja u braku, Kampanja će ukazati i na važnost osiguravanja pravnog okvira za zaštitu od seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i njegove primjene u skladu sa međunarodnim standardima.

– Ključno je uskladiti zakone sa najvišim međunarodnim standardima Istanbulske konvencije. Danas smo tu da podržimo unapređivanje zakona i njihove implementacije sa predstavnicima vlasti, civilnog društva i međunarodnih organizacija. Samo zajedno možemo unaprijediti zakone i osigurati njihovu primjenu prema najvišim standardima – rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH kazala je da djelovanje Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH predstavlja dodatnu sinergiju za provođenje Istanbulske konvencije, kao i GREVIO preporuka za BiH u oblasti sprečavanja rodno zasnovanog i seksualnog nasilja.

– Nadležne institucije moraju hitno reagirati u cilju suzbijanja ovog problema, koji se jedino može riješiti sveobuhvatnim pristupom. Neophodno je usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, osiguranje potrebne podrške za žrtve, edukacije za stručnjake i stručnjakinje, kao i na svim nivoima obrazovanja, ali i preventivno djelovanje o prepoznavanju i neprihvatljivosti seksualnog nasilja i uznemiravanja – kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH, kazala je da su svi oblici nasilja prema ženama i djevojčicama prepreka ostvarivanju rodne ravnopravnosti i društvenom razvoju.

– Države imaju dužnost da spriječe nasilje nad ženama i djevojčicama, bez obzira na to ko su počinitelji. Švedska je sretna što radi sa partnerima na osiguravanju postojanja adekvatnog zakonskog okvira za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, uključujući seksualno nasilje, kao i osiguravanju adekvatnih resursa za njihovu implementaciju – kazala je Strömquist.

Na događaju je učestvovala i Dubravka Šimonović, bivša izvjestiteljica Ujedinjenih nacija o nasilju nad ženama u periodu od 2015. do 2021. godine.

– BiH je prva zemlja u regiji koja je osnovala Odbor za primjenu Istanbulske konvencije i femicid koji je najekstremniji oblik nasilja nad ženama. Uz jačanje prevencije, potrebno je prikupljati podatke o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući i spolno uznemiravanje, silovanje i femicid, tako da se u podatke uz spol počitelja i žrtve uključi odnos žrtve i počinitelja. Dodatno treba analizirati slučajeve femicida kako bi se utvrdili problemi u zakonima ili njihovoj primjeni te prevenirali slični slučajevi – kazala je Šimonović.

U nastavku događaja održana je panel diskusija na temu “Zaštita od seksualnog nasilja kroz pravne okvire i praksu: nedostaci i mogućnosti”, u kojoj su učestvovale Nikolina Grbić Pavlović (Uprava za policijsku obuku, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske), Miomirka Mila Melank (poslanica u Predstavničkom domu FBiH, sastav 2018. – 2022.) i Diana Šehić, direktorica Udruženja “Prava za sve”, uz moderaciju Kristine Ljevak.

– Moramo se ujediniti u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama. Pravo na život bez nasilja je jedno od najvažnijih ljudskih prava i obaveza je države da uspostavi blagovremene i efikasne mehanizme zaštite koji će žrtvama nasilja pokazati da nisu same, a istovremeno osigurati da počinioci budu promptno i strogo kažnjeni. Naravno, za to je neophodno i uskladiti zakonodavstvo sa međunarodnim standardima ljudskih prava i zaštite od nasilja te ga harmonizirati sa relevantnim domaćim zakonodavstvom kako bi se osigurala efikasna zaštita i pravna sigurnost u BiH – kazala je Diana Šehić, direktorica Udruženja “Prava za sve”.

Učesnici događaja imali su priliku potpisati i Deklaraciju Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja, kreirane u sklopu kampanje “Generacija za ravnopravnost” s ciljem mobiliziranja podrške okončanju rodno zasnovanog nasilja. Ovu je Deklaraciju ispred Evropske unije potpisala Aurelie Valtat, šefica Sekcije za europsku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Kampanja se nastavlja u Banjoj Luci (26.-27. novembra), Bihaću (29.-30. novembra), Mostaru (2.-3. decembra), Tuzli (5.-6. decembra) i Sarajevu (7. decembra) gdje će biti postavljeni informativni punktovi. Građani i građanke će na tim lokacijama imati priliku sa stručnjacima razgovarati o različitim oblicima seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, te popuniti online anketu koja propituje koliko su informisani o ovim oblicima nasilja, da li ih prepoznaju, na koji način se ovi oblici nasilja kažnjavaju. Podaci će biti analizirani i predstavljeni na završnom događaju kampanje, u Sarajevu, 9. decembra.

Prethodni članakOdgođena sjednica Vijeća ministara BiH, nije postignuta saglasnost o dnevnom redu
Naredni članakU oktobru najviše poskupili hrana, prevoz, te troškovi stanovanja