Naslovnica Bosna i Hercegovina Vještak utvrdio da je na predračun za respiratore nalijepljena slika pečata s...

Vještak utvrdio da je na predračun za respiratore nalijepljena slika pečata s kineskim slovima i zvijezdom

69

Predračun je Fikretu Hodžiću poslala Sanja Lekić, vlasnica firme BTL Medical iz Crne Gore. Zanimljivo je i da je danas pokazana avansna faktura za respiratore s datumom od 2.aprila 2020., a ugovor je potpisan 3. aprila

PIŠE:SEMIRA DEGIRMENDŽIĆ

Na današnjem ročištu pred Sudom BiH u predmetu protiv optuženih koji su učestvovali u nabavci 100 respiratora ACM812 A kupljenih u aprilu 2020.godine za 10,5 miliona KM, saslušan je profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Saša Mrdović, inače stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske struke. Svjedočila je i Vesna Kočević, zaposlenica u knjigovodstvenoj Agenciji “Svjetlost 4” u Srebrenici, firmi koja je pružala knjigovodstvene usluge firmi “FH Srebrena malina”, koja je uvezla respiratore ACM812 A u BiH.

FIKRETOV LAPTOP I KRISTIANOV MOBITEL

Vještaka Mrdovića je Tužilaštvo BiH angažiralo u predmetu „Respiratori“ u septembru 2020.godine,a njegov zadatak je bio da provjeri autentičnost određenih dokumenata iz laptopa Fikreta Hodžića, vlasnika firme „FH Srebrena malina“, te hard disk sa podacima koji su kopirani sa mobitela Kristiana Marića, posrednika u kupovini respiratora, koji je pred Sudom BiH svjedočio na tri ranija ročišta.

Mrdović je pojasnio da digitalna forenzika podrazumijeva provođenje procedura koje će osigurati neizmjenjivost originalnog dokaza koji se vještači.

Vještak Mrdović je potom tumačio nalaz svog vještačenja koji je prezentiran i na grafoskopu u sudnici. Naime, on je nedvosmisleno potvrdio da je u laptopu Fikreta Hodžića pronašao dokument koji je Hodžić dobio elektronskom poštom u čijoj je adresi ime Sanja i BTL Medical. Riječ je vjerovatno o e-mailu od Sanje Lekić, vlasnice firme BTL Medical iz Crne Gore, a koja je bila uključena u nabavku respiratora ACM812 A, iako njena uloga u ovoj nabavci još nije do kraja razjašnjena.

Taj e-mail, odnosno poruka je nosila naziv „račun u eurima“ i Hodžić ga je dobio 15.aprila 2020. godine,a u prilogu te poruke bio je predračun za 100 respiratora ACM812 A, s naslovom na engleskom jeziku „Proforma invoice“.

Na tom dokumentu je bio dio teksta na engleskom jeziku, tabela s količinom, vrstom i cijenom respiratora, te pečat na kojem su, kako je ustvrdio i vještak „kineska slova i zvijezda“.

Međutim, vještak Mrdović je nakon provedenog vještačenja tog dokumenta došao do nalaza da je on nastao kombiniranjem dva dokumenta, tačnije na taj papir je naknadno ubačena slika na kojoj je bio taj pečat kao i dio teksta.

Pri vještačenju hard diska telefona Kristijana Marića, vještak je pronašao dokument gotovo identičan onom pronađenom u Hodžićevom laptopu, s tim da je u naslovu dokumenta pronađenog kod Marića umjesto „Proforma invoice“, stajalo samo „Invoice“. Na hard disku s podacima s Marićevog telefona pronađena je i fotografija na kojoj je samo otisak pečata s kineskim slovima, a i taj dokaz pokazan je na grafoskopu.

U Hodžićevom laptopu nije pronađena fotografija otiska pečata s kineskim slovima, nego samo dokument koji je nastao dodatnim umetanjem slike pečata, a prema dosadašnjem svjedočenju i vještačenju Hodžić je već tako urađen i uređen dokument dobio od Sanje Lekić.

Vesna Kočević, zaposlenica u knjigovodstvenoj Agenciji “Svjetlost” u Srebrenici, firmi koja je pružala knjigovodstvene usluge firmi “FH Srebrena malina”, koja je uvezla respiratore ACM812 A u BiH svjedočila je o tome koje je sve poslove ova agencija obavljala za “Malinu”, te kada su prvi put saznali za nabavku respiratora.

FAKTURA NASTALA PRIJE UGOVORA

Na pitanje tužitelja Tužilaštva BiH Džermina Pašića, Kočević je potvrdila da je prva saznanja o nabavci respiratora ACM812 A putem firme “FH Srebrena malina” dobila 4.aprila 2020. godine kada su e-mailom obaviješteni iz banke o dvije uplate “Malini” u ukupnom iznosu od 10.530 hiljada KM.

Kočević je potvrdila da je nakon toga telefonski kontaktirala Hodžića i da joj je on rekao da očekuje uvoz određene robe i da će naknadno dobiti fakturu.

– Nismo dobili odmah fakturu nego naknadno. Kada je došlo vrijeme da se mora platiti PDV poslali su nam uvoznu carinsku deklaraciju krajem aprila – kazala je Kočević.

Tokom daljeg ispitivanja ona je pojasnila da je naknadno kontaktirala Redžepa Hodžića, brata Fikreta Hodžića, jer je vlasnik “FH Srebrena malina“ već bio obuhvaćen istragom u aferi „respiratori“, te nije mogla s njim komunicirati.

Svjedokinja Kočević danas se nije mogla sjetiti kada je tačno Redžep Hodžić dostavio fakturu, kao ni da li je ta faktura imala potpis i pečat, pa je tužitelj Pašić podsjetio šta je rekla u oktobru 2020. Godine kada je davala iskaz u Tužilaštvu BiH.

– Što se tiče fakture uvidom u e-mail utvrdila sam da je 15. jula Redžep Hodžić dostavio fakturu bez potpisa i pečata – dio je pročitanog iskaza Vesne Kočević datog tokom istrage.

Nepotpisana faktura bez pečata od kineskog dobavljača prikazana je i danas u sudnici na grafoskopu.

Vesna Kočević nije se mogla sjetiti ni da li je Redžep Hodžić fakturu za respiratore dostavio prije nego što je u Agenciju u kojoj ona radi ušlo više inspekcija, kako ona Porezne uprave RS, tako i Uprave za indirektno oporezivanje.

I u ovom dijelu svjedočenja, tužitelj Džermin Pašić je podsjetio svjedokinju da je tokom istrage kazala da je od Redžepa Hodžića fakturu tražila nakon što joj je kontrola iz UIOBiH tražila fakturu za respiratore.

Svjedokinja Kočević je potvrdila i da je ona uradila avansnu fakturu za „FH Srebrena malina“ za nabavku respiratora.

Ono što je posebno zanimljivo za ovu avansnu fakturu, a koja je također danas prikazana na grafoskopu u sudnici jeste to da je na avansnoj fakturi za „FH Srebrena malina“ kao datum izdavanja naveden 2.april 2020. godine. Ovaj datum je sporan zbog toga jer je „FH Srebrena malina“ ugovor o nabavci respiratora sa Federalnom upravom Civilne zaštite potpisala 3.aprila 2020. godine, a datum na avansnoj fakturi svjedoči da je ona nastala dan ranije, što baca dodatnu sumnju da se i prije potpisivanja ugovora sa „Malinom“ krenulo u procedure za prikupljanje dokumentacije za nabavku.

Vesna Kočević danas je pokušala izbjeći konkretne odgovore i na pitanja o tome kakva su njena saznanja o tome da je Fikret Hodžić krajem aprila 2020. godine podigao 100.000 KM na ime blagajničkog maksimuma. Iako je kazala da je „FH Srebrena malina“ od 2015.godine kada je osnovana, pa do aprila 2020. uglavnom kao blagajnički maksimum mjesečno dizala iznose najviše do 5.000 ili u jednom slučaju 10.000 KM , Kočević je pokušala to što je Hodžić podigao 100.000 KM danas predstaviti nečim što i nije toliko neuobičajeno.

Da tako nije govorila kada je davala iskaz tokom istrage, ponovno ju je podsjetio tužitelj Džermin Pašić. Naime, u oktobru 2020. Kočević je kazala da je Hodžić 27. aprila bez znanja Agencije podigao 100.000 KM , te da su to u Agenciji saznali sutradan iz obavještenja banke.

– Nakon desetak dana Fikret Hodžić je dostavio mojoj kćerki e-mail da banka traži odluku za blagajnički maksimum i mi smo mu napravili novu odluku, na iznos od 120.000 KM , a sve s ciljem razduženja – izjavila je Kočević u istrazi, a što je potvrdila i danas nakon pročitanog iskaza o ovoj temi.

Iako je osnov za novu odluku o podizanju 100.000 KM s računa „FH Srebrene maline“ bila navodna isplata za otkup malina, Kočević je danas potvrdila da Agencija nikada nije dobila dokumentaciju da je taj iznos i isplaćen proizvođačima malina, jer je prema njenoj ocjeni „zbog istrage sve stalo i nije isplaćeno“.

Tokom ročišta danas je pojašnjeno da je od Hodžića od tih 100.000 KM, u istrazi oduzeto 87.000 KM , te da je taj novac trenutno deponovan u Sudu BiH.

Advokatica Fikreta Hodžića, Mirna Avdibegović kazala je da je tih 100.000 KM Hodžić podigao kako bi avansno isplatio proizvođače i da je toliki iznos podigao jer je u tom trenutku imao veći priliv na računu.

Svjedokinja Kočević nije znala odgovoriti na pitanje tužitelja Džermina Pašića, je li znala za kretanje novca, odnosno 100.000 KM koje je kao blagajnički maksimum podigao Hodžić, mjesec nakon toga.

Bez odgovora je danas ostalo pitanje tužitelja Pašića, zbog čega 100.000 KM podignutih navodno za proizvođače maline nije prema njegovim tvrdnjama pronađeno u sjedištu firme u Srebrenici, ako su proizvođači već bili u tom gradu i ako im je novac trebao biti tu isplaćen.

Njega je u daljem obrazlaganju ovog navoda prekinula advokatica Mirna Avdibegović koja je kazala da tužitelj ne govori istinu kada je u pitanju navođenje lokacije na kojoj je novac pronađen.

Inače, odbrana Fikreta Hodžića je danas pokušala da ispitivanjem svjedokinje Kočević dobije odgovore koji bi potvrdili tezu da je istraga u aferi „Respiratori“ naštetila kooperantima i zaposlenima u „FH Srebrena malina“ , pa je advokatica Avdibegović pitala Kočević „koliko je u međuvremenu radnika „Maline“ otpušteno“.

Predsjednica Sudskog vijeća Džemila Begović, zabranila je ovakvu vrstu pitanja, jer ona se ne odnose na navode optužnice.

Uprkos tome, i Fikret Hodžić je isto pitanje postavio Vesni Kočević, a predsjednica Sudskog vijeća Džemila Begović je kazala Hodžiću da ne može postavljati takva pitanja, na što je on kazao „vidite da onda i ne trebam postavljati pitanja“.

Sutkinja Begović je upozorila Hodžića da se ne može tako ponašati u sudnici, te mu je sugerisala da ga njegova braniteljica posavjetuje kako se treba ponašati pred Sudskim vijećem.

Pitanja o tome koliko je „FH Srebrena malina“ otpustila radnika irelevantnim ocijenili su i tužitelji. Međutim, nakon sugestije Branka Perića, člana Sudskog vijeća sutkinji Begović da su ova pitanja navodno vezana za blagajnički maksimum o kojem je danas bilo riječi, svjedokinja je ipak odgovorila da je otkaz u „Malini“ dobilo 10 radnika i da ih je trenutno zaposleno troje.

Suđenje u aferi “Respiratori” bit će nastavljeno u petak, 21.januara. Svjedočit će kao vještak, doktor Ismet Suljević. Primjedbu u vezi sa svjedočenjem doktora Suljevića iznijela je advokatica Fadila Novalića, Vasvija Vidović. Ona je kazala da je odbrani ostavljeno kratko vrijeme za pripremu za unakrsno ispitivanje ovog svjedoka, te je kazala da se nije stigla dovoljno informirati o biografiji doktora Suljevića. Advokatica Vidović kazala je i da Suljević nije stalni sudski vještak te je dovela u pitanje njegov kredibilitet.

Sutkinja Begović i tužitelji Tužilaštva BiH odghovorili su advokatici Vidović da se još od decembra 2020. godine kada je u ovom predmetu podignuta optužnica zna da je doktor Ismet Suljević svjedok, odnosno vještak u ovom predmetu, te da ne stoje tvrdnje da se odbrana nije mogla pravovremeno informisati, odnosno pripremiti za ispitivanje ovog svjedoka.

Tužitelj Mirza Hukeljić kazao je da je na spisku svjedoka Tužilaštva BiH još njih 29, ali da postoji mogućnost da Tužilaštvo odustane od 20 svjedoka, ali da to nije konačna odluka. To će zavisiti od toga, kada Tužilaštvo sasluša sedam svjedoka za koje je izvjesno da će ih pozvati. To su Jelena Šehović ili Šehovac, s obzirom na to da su danas spomenuta oba ova prezimena, zatim Mehira Šepić, Mario Glibić, Dževad Turnadžić, Nermin Čaušević, Adis Borovac i Nedim Kareš.

Advokatica Fikreta Hodžića Mirna Avdibegović kazala je danas, da ukoliko Tužilaštvo BiH odustane od 20 svjedoka, onda ih namjerava pozvati odbrana, te je pitala sutkinju Begović da li može kontaktirati te svjedoke, na što joj je Begović odgovorila odrečno.

Podsjećamo, za zloupotrebu položaja prilikom nabavke respiratora sudi se federalnom premijeru Fadilu Novaliću, suspendovanom direktoru FUCZ-a Fahrudinu Solaku, direktoru firme “F.H. Srebrena malina” Fikretu Hodžiću, kao i samoj firmi, te federalnoj ministrici finansija Jelki Milićević, kojoj je na teret stavljen nesavjestan rad u službi.

Prethodni članakPravila o maskama postaju strožija u Evropi u zimskom valu koronavirusa
Naredni članakPolitičar u Srbiji razbio glasačku kutiju, uhapšen je