Naslovnica Bosna i Hercegovina Zatraženo izricanje disciplinskih mjera za tužiteljicu Tužilaštva Kantona Sarajevo

Zatraženo izricanje disciplinskih mjera za tužiteljicu Tužilaštva Kantona Sarajevo

48

Mona Meršnik se tereti da je postupajući u predmetu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, propustila da u periodu od pet godina donese odluku u odnosu na Aziza Gašija

Ured disciplinskog tužioca (UDT) je na glavnoj raspravi u postupku koji se vodi protiv Mone Meršnik, tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, zatražio da joj se izreknu adekvatne mjere zbog disciplinskog prekršaja nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti, dok ona smatra da nije učinila prekršaj koji joj se stavlja na teret, piše BIRN BiH.

Na početku ročišta tužiteljica Alma Hasanović je rekla kako Ured neće predlagati nove dokaze, te da ostaje kod predloženih, a tužena Meršnik je rekla da ostaje saglasna, dodavši kako se dokazi stranaka u postupku preklapaju.

Mona Meršnik se tereti da je postupajući u predmetu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, propustila da u periodu od pet godina donese odluku u odnosu na Aziza Gašija, s obzirom da je nakon naredbe o neprovođenju istrage, odlukom glavne tužiteljice predmet vraćen na ponovni postupak. Predmet protiv Gašija je spojen s predmetom protiv Samira Hodžića koji je nastavljen, dok u odnosu na Gašija nije donesena odluka.

Tokom ročišta tužiteljica Hasanović je pročitala dijelove sadržaja 29 materijalnih dokaza koje je uložio Ured. Među dokazima je sistem automatske dodjele predmeta (TCMS), naredba o nesprovođenju istrage iz 2016. godine, obavijest oštećenom Hodžiću, zapisnik o saslušanju svjedoka iz 2016., te dopisi koji se odnose na hronologiju postupanja u ovom disciplinskom predmetu.

Hasanović je kazala da je sporno što je vođen postupak protiv Samira Hodžića, zbog krivotvorenja dokumenata, a da je naredba o nesprovođenju istrage po njegovoj prijavi protiv Aziza Gašija zbog ugrožavanja sigurnosti, odbačena kao neosnovana. Hasanović je rekla kako je iz dokaza vidljivo da je tadašnja glavna tužiteljica Dalida Burzić odluku o nesprovođenju istrage, nakon žalbe Hodžićevog advokata, ocjenila preuranjenom i da će predmet biti vraćen na ponovno odlučivanje.

Nakon što je glavna tužiteljica izvršila uvid u spis, donijela je naredbu o spajanju predmeta, obzirom na povezanost Gašija i Hodžića zbog nekretnine koja je predmet spora. Obavijestila je tužiteljicu Meršnik da je dužna postupati po tom nalogu.

Hasanović je rekla kako je Meršnik 5. decembra 2018. godine donijela naredbu o sprovođenju istrage samo protiv Samira Hodžića, koji je bio saslušan kao svjedok i protiv kojeg je kasnije podignuta optužnica. Trenutno se protiv njega vodi postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu, koji je u fazi glavnog pretresa, dok je odluka u odnosu na Gašija zanemarena.

U završnim riječima Hasanović je rekla da tužena nije poduzimala radnje koje tužiocu stoje na raspolaganju, kao što su izdvajanje spisa, traženje razdvajanja postupaka, službena zabilješka ili obavijest glavne tužiteljice, ukoliko je „smatrala da odluka menadžmenta, kako to tužena naziva, nije ispravna“. Dodala je da „spajanje predmeta znači da se u okviru jednog predmeta razmotri kompletna dokumentacija, odnosno svi navodi iz ranijeg i spojenog predmeta, inače se gubi smisao spajanja predmeta.“

„Tužena je izabrala da svoj revolt pokaže prema oštećenom podnosiocu prijave i prema prijavljenom licu, gdje podnosilac neće dočekati odluku u predmetu u kojem smatra da je na njegovu štetu počinjeno krivčno djelo, gdje nema mogućnost da koristi pravo na pravni lijek, a da osumnjičeni od 2016. godine prolazi kroz evidencije tužilaštva kao prijavljeno lice za počinjenje krivičnog djela“, rekla je Hasanović.

Mona Meršnik je u završnim riječima rekla kako ostaje pri navodima koje je izrekla na pripremnom ročištu, dodavši da samo činjenično stanje ove tužbe ne može ukazivati na nemar ili nepažnju. Rekla je da su sve radnje koje je provela navedene u uputi glavnoj tužiteljici, te da ostaje nejasno kako je počinila navedeni prekršaj.

Prema njenom mišljenju disciplinski tužilac je propustio da ispita sve okolnosti nakon što je glavni tužilac promijenio namjenu predmetu.

„Zbog dva predmeta istih stranaka koja su bila zajedno u dva različita svojstva, jer se ne radi o istom događaju, izrazila sam nezadovoljstvo, smatrajući da je to stvaralo konfuziju. Reagovala sam da pravilno evidentiraju u TCMS-u, zbog prijave protiv Hodžić Samira“, rekla je Meršnik.

Odluka Prvostepene disciplinske komisije VTSV-a će biti donesena naknadno.

Prethodni članakDinamikom procesa traženja nestalih u BiH nezadovoljni i Institut i porodice
Naredni članakU četvrtak presuda inspektorima iz predmeta David Dragičević